રાજ્યના વરિષ્ઠ મંત્રીશ્રીના પ્રીતિ પાત્ર પૂર્વ રહસ્ય સચિવ એવા ખાણ ખનીજ વિભાગના અધિકારી સામે : 05-01-2019

  • રાજ્યના વરિષ્ઠ મંત્રીશ્રીના પ્રીતિ પાત્ર પૂર્વ રહસ્ય સચિવ એવા ખાણ ખનીજ વિભાગના અધિકારી સામે ગેરરીતી અંગેની વ્યાપક ફરિયાદ છતાં ભાજપ સરકારમાં પગલાં ભરવાને બદલે પ્રમોશન
  • ભાજપ શાસનમાં ખનીજ ચોરીના કેસમાં દંડ પેકેની રકમ ૧૩૧૫ કરોડ રૂપિયા જેટલી માતબર રકમ લાંબા સમયથી બાકી
  • રાજ્યની અનેક મોટી નદીઓમાંથી કાગળ પરની લીઝ કરતા હજારો ગણું ખોદકામ કરી ખનીજ ચોરીનું વ્યવસ્થિત નેટવર્ક ચાલી રહ્યું છે
  • રાજ્યમાં રેતી, માટી, કાચો કોલસો, બોક્સાઈટ, સહિતની ખનીજ ચોરી રાજ્ય સરકાર રોકવા માંગતી ન હોય તે રીતે કૌભાંડી અધિકારોને પ્રમોશન આપે છે

પ્રેસનોટ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

Press Note