A.I.C.C. Secretary

Shri Irshad Baig Mirza

Address

Residance Palace, Behind Sekhar Complex, Near Muslim Colony, Navrangpura, Ahmedabad.

079-23019080/26441155

+91 09868178882

Shri Pareshbhai Dhanani

Address

Gajerapara, Opp. Patelwadi, Amreli.

+91 9426938007

Dr.Prabhaben Taviyad

Address

Gokul Society, Chakaliya Road,Dahod.

02673-251111

+91 9426017531

+91 9426004702