A.I.C.C. Secretary

A.I.C.C. Secretary

Shri Himanshu Vyas

804, Maniprabhu Apartment, Darpan Six Road, Navrangpura, Ahmedabad-9.

997498844

Smt. Sonalben Patel

A-81, Shri Krishna Tawar, NR.B.D Patel Hause, Naranpura, Ahmedabad.

9825050265

079 - 27681933

Shri Alpesh Thakor

12, Shankarnagar Society, Radhaswami Road, Maganpura, Ranip, Ahmedabad

9825078172

khodajicongress@gmail.com