વડોદરા જિલ્લાના ભાજપના પૂર્વ મંત્રી તેમજ ત્રણ વખત ધારાસભ્ય રહી ચૂકેલા શ્રી ઉપેન્દ્રસિંહ ગોહિલ આજે કોંગ્રેસમાં જોડાયા : 22-09-2017

Click Here to Download Press Note

Press Note

Tags: