ભાજપના પૂર્વ મંત્રી અને ચાર વખત ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટણી જીતનાર શ્રી સુંદરસિંહ ભલાભાઈ ચૌહાણે રાજીનામું આપીને કોંગ્રેસ પક્ષમાં જોડાયા

Click Here to Download Press Note

Press Note

Tags: