ભાજપના પૂર્વ ધારાસભ્ય કોળી પટેલ આગેવાન શ્રી લાલજીભાઈ મેરે રાજીનામું આપીને કોંગ્રેસ પક્ષમાં જોડાયા : 28-11-2018

Click Here to Download Press Note

Press Note

Tags: