જસદણ વિધાનસભા પેટા ચૂંટણીમાં જંગી મતદાન કરીને કોંગ્રસ પક્ષને આપેલ જન આશીર્વાદ-જન સમર્થન બદલ મતદારોનો આભાર : 20-12-2018

Click Here to Download Press Note

Press Note

Tags: