ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના મહામંત્રી, પૂર્વ સનદી અધિકારીશ્રી પી. કે. વાલેરાના નિધન અંગે ઘેરા શોકની લાગણી : 27-07-2018

Click Here to Download Press Note

Press Note

Tags: